RUG Mööbel OÜ võtab endale kohustuseks kaitsta klientide privaatsust. Kasutame ja kogume üksnes neid andmeid, mida on vaja kliendi tellimuste täitmiseks. RUG Mööbel kannab hoolt ja vastutust, et tegemised oleks kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide (Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus(2016/679) artikkel 30) ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega.

Isikuandmete koguja ja haldaja andmed

Andmete valdaja ja kodulehe www.rug.ee operaatoriks on RUG Mööbel OÜ, registrikoodiga 11509646. Registreerimisküsimuste eest vastutav kontakt: +372 58188978, RUG e-posti aadress epood@rug.ee

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on kliendi isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida RUG Mööbel kogub ja töötleb isikuga seotud lepingu täitmiseks, ühenduse saamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. RUG Mööbel kogub ja võib kasutada tellimuste täitmiseks järgnevaid isikuandmeid: Isikunimi, isikukoodi, tarne- ja maksja aadressi, telefoninumbrit, postiindeksit, e-posti aadressi.

Andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise viisid:

1. Hinnapäringu, täpsustavate küsimuste ja ostutellimuse teostamisel RUG Mööbli e-poes, RUG e-posti kaudu ja RUG kauplustes.
Hinnapäringu või ostutellimuse kliendile edastamiseks või päringu/telllimuse täpsustamiseks kasutab RUG Mööbel kliendi isikuandmeid.

2. Kontaktandmete edastamisel www.rug.ee lehel või RUG e-postiga.
Kliendi ostusoovi ja/või päringu käsitlemiseks kogub RUG Mööbel kliendi isikuandmeid.

3. Koduveo vormistamisel kaupluses, RUG e-poes või läbi RUG e-posti.
Koduveo vormistamise käsitlemiseks, kogub RUG Mööbel kliendi isikuandmeid. Vajadusel edastab RUG Mööbel kliendi isikuandmed kolmandale osapoole – transporti pakkuvale partnerile – teenuse osutamiseks.

4. Uudislehe ja hinnapakkumiste edastamisel RUG e-posti kaudu.
RUG Mööbel kogub kliendi isikuandmeid, et edastada uudislehte ja hinnapakkumisi. Kliendil on alati ja igal ajal õigus loobuda uudislehest ja hinnapakkumisest, eemaldades ennast aadresaatide hulgast.

5. Kliendirahulolu küsitluseks RUG e-poes või läbi RUG e-posti.
RUG Mööbel kogub kliendi isikuandmeid, et vajadusel uurida kliendirahulolu RUG Mööbel pakutavate kaupade ja teenustega. Kliendil on alati ja igal ajal õigus jätta kliendirahulolu küsimustele vastamata, eemaldades ennast aadresaatide hulgast.

6. RUG kodulehe kasutamisel küpsiste kaudu.
Ostutehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamisseadusele 7 aastat. Uudiskirja ja hinnapakkumistega seotud andmeid säilitatakse kuni klient on esitanud kirjalikult loobumissoovi. Nõustudes RUG Mööbel privaatsuspoliitika tingimustega annad meile nõusoleku töödelda Sinu andmeid. Nõusolekust ei saa loobuda tagasiulatuvalt. RUG Mööbli kolmandaks osapooleks võib olla transporditeenuse osutaja või finantsteenuse pakkuja, kes kasutab kliendi iskuandmeid. RUG Mööbel hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et kaupmehel on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega.

RUG Mööbel võib koguda ka andmed, mida ei saa siduda ühe kindla isikuga. Need andmed hõlmavad tegevust või aktiivsust www.rug.ee veebisaidil, mida kogutakse statistika ja klientidele parema teenuse pakkumise eesmärgil.

Andmete turvalisus ja ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. RUG Mööbel kasutab kõiki abinõusid sh, füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitsmiseks  juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Juurdepääs andmete töötlemiseks on olemas vaid selleks volitatud isikutel. Kõik RUG Mööbel veebilehel, e-poes ja müügisüsteemi andmebaasis olevad andmed on krüpteeritud ning neid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

Muudatused

RUG Mööbel võib käesolevat privaatsus ja isikuandmete korraldamist aeg-ajalt muuta, et see kajastaks korrektselt kliendi isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi. Suuremate muudatuste tegemisel teavitame teid sellest oma www.rug.ee veebilehe või e-posti teel. Privaatsuse ja isikuanmete korraldamise viimane versioon on alati kättesaadav meie kodulehel www.rug.ee.

Kui klient soovib oma õigusi kasutada, või kui tal on küsimusi isikuandmete töötlemise või õiguste rakendamise suhtes, tuleb võtta ühendust e-posti teel aadressil epood@rug.ee. Klient kohustub teavitama RUG Mööbel püsikliendiprogrammiga liitumisel esitatud isiku- või kontaktandmete muutumisest e-posti aadressil epood@rug.ee.

Ülesse